Atbalstīt "Vīgneru Ernesta institūta" darbību

Biedrība "Vīgneru Ernesta institūts"
Reģistrācijas numurs: 40008232843
Juridiskā adrese: Bruņinieku iela 19-13, Rīga, LV-1001
Bankas konts ziedojumiem: LV55PARX0016766850001
A/S Citadele banka
Kods: PARXLV22

Skaidrojumi par ziedojumiem (docx)

Ziedojuma līgums (docx)