Vēsture

Biedrība "Vīgneru Ernesta institūts" dibināta 2015. gada 12. janvārī, Rīgā. Tās dibinātājs un šī brīža valdes priekšsēdētājs ir Ingmārs Vīgners, Vīgneru dzimtas pārstāvis ceturtajā paaudzē. Ar Valsts ieņēmumu dienesta 19.03.2015 lēmumu nr. 8.5-9/L-12793 biedrībai "Vīgneru Ernesta institūts" ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss kultūras veicināšanas jomā.

Dzimta

Ivars Vīgners Ivars Vīgners
(16.05.1940. – 27.06.2007.)

komponists, pianists, skaņu režisors un producents, vairāk nekā 200 kinofilmu, multiplikācijas filmu, dokumentālo filmu, teātra izrāžu, TV uzvedumu un raidlugu mūzikas autors. Vairāk nekā 300 dziesmu, instrumentālu skaņdarbu un izvērstu, vokāli - instrumentālu darbu autors.

Leonīds VīgnersIvars Vīgners
(09.11.1906. – 23.12.2001.)

diriģents, komponists, Latvijas konservatorijas (vēlāk – Latvijas Mūzikas akadēmijas) profesors, neskaitāmu koru un orķestru diriģents un vadītājs, vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsdiriģents un goda virsdiriģents, Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieks, Latvijas Republikas Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, LR ministru kabineta balvas saņēmējs.

Vīgneru ErnestsIvars Vīgners
(19.01.1850. – 25.05.1933.)

diriģents, komponists, ērģelnieks, folkloras vācējs, viens no latviešu profesionālās mūzikas aizsācējiem, pirmais latviešu mūziķis, kas ieguvis profesionālu muzikālu izglītību. Izcils pedagogs - dzirdes mācības (fonoloģijas) metodiķis, Rīgas Fonoloģijas Institūta dibinātājs un vadītājs, latviešu vispārīgo dziedāšanas svētku virsdiriģents un goda virsdiriģents, vairāku kora dziesmu krājumu autors, Latvijas Republikas Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris.