Par institūtu

Biedrība "Vīgneru Ernesta institūts" ir nevalstiska organizācija, kuras dibināšanas pamatmērķis ir veicināt latviešu nacionālās piederības un valstiskās apziņas nostiprināšanu, iestāties par Latvijas garīgo un nemateriālo kultūras vērtību saglabāšanu. Kā viens no biedrības darbības pamatvirzieniem ir - "radīt, producēt un atbalstīt kultūras, mākslas un izglītības produktus un pakalpojumus". Ar Valsts ieņēmumu dienesta 19.03.2015 lēmumu biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss kultūras veicināšanas jomā. Sabiedrības daļas, uz kurām vērsta biedrības sabiedriskā labuma darbība: personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu, cilvēki ar invaliditāti, ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti, ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnus, nepilnās ģimenes, 15–25 gadus veci jaunieši.